1X2 Betsson

EttKryssTvå är Betssons egna utmanare till det traditionellaStryktipset. Även här gäller det att tippa rätt på 13 matcher, men det finns en del skillnader som gör att Betssons EttKryssTvå sticker ut och som dessutom kan vara till fördel för dig som spelare.

Alltid utdelning ner till 10 rätt

En skillnad som är värd att nämna är att du alltid får utdelning på 13, 12, 11 och 10 rätt. Du kan alltså alltid räkna med att få en peng tillbaka även på 10 rätt, även om du har spelat en kupong som präglas av lågoddsare och favoriter. På Stryktipsetska det mycket till om du ska få något tillbaka på 10, eller ens 11 rätt, så därför har du alltså en klar fördel hos Betsson.

Oddsbaserad utdelning

Något annat som gör att Betssons EttKryssTvå skiljer sig från det traditionella Stryktipset är att utdelningen är oddsbaserad och inte poolbaserad som på Stryktipset. Även här har du alltså en fördel när du väljer Betsson med tanke på den oddsbaserade utdelningen, vilket innebär att du inte behöver ta någon hänsyn till hur andra spelare har tippat. Dessutom vet du i förväg hur mycket du kan vinna om du prickar in 13 rätt – nämligen upp till hela 10 miljoner kronor.

Hur spelar man EttKryssTvå?

EttKryssTvå har även en hel del övriga likheter med Stryktipset, exempelvis utformningen och hur man spelar.

Även här har du 13 matcher att tippa och du kan välja att spela 1, X eller 2 på varje match. Varje enkelrad kostar en krona, men du kan också välja att spela på mer än ett resultat. Spelar du på två resultat i en match kallas det halvgardering. Spelar du på alla tre resultaten i en match kallas det helgardering. Det kallas också att spela "system".

När du halv- respektive helgarderar kommer kostnaden att bli högre för din kupong än om du bara spelar enkelrader, alltså bara ett resultat i en match.

Ett exempel: Om du spelar en kupong där du har fyra halvgarderingar och två helgarderingar kommer kostnaden för din kupong att bli 2 x 2 x 2 x 2 x 3 x 3 = 144 kronor.

Spelar du bara enkelrader kommer kostnaden för varje kupong alltid att bli 13 kronor, en krona för varje rad.